System kontroli dostępu – jak to działa w praktyce? Sprawdźmy!

System kontroli dostępu – jak to działa w praktyce? Sprawdźmy!

Systemy kontroli dostępu są wdrażane w praktycznie każdym nowoczesnym obiekcie biurowym. Dziś opowiemy nieco więcej, na czym dokładnie polega działanie systemu kontroli przepływu osób. Na jakiej właściwie zasadzie działa taki system? Sprawdźmy!

System kontroli dostępu, czyli system KD

System KD, system kontroli dostępu czasem jest również nazywany systemem AC (od angielskiego terminu access control system). Jest to układ urządzeń mechanicznych i elektronicznych sterowany przez oprogramowanie, nad którym kontrolę sprawuje administrator – na przykład właściciel firmy, bądź obsługa hotelowa. W ramach takiego systemu wyróżnia się strefy. Przed każdą z nich znajduje się punkt kontrolny. Aby wkroczyć na teren danej strefy, należy przejść pozytywną weryfikację w punkcie kontrolnym.

Na czym polega weryfikacja w punkcie kontrolnym systemu KD?

Każdy punkt kontrolny systemu KD składa się z kilku elementów – po pierwsze są to drzwi, bądź bramki, które otwierają się wyłącznie w przypadku pozytywnej weryfikacji. Kolejny ważny element takiego punktu kontrolnego to urządzenie sprawdzające – na przykład czujnik biometryczny, skaner kodów QR lub kreskowych, bądź kart magnetycznych. Dane z takiego czujnika są przesyłane do oprogramowania, które w ciągu kilku sekund weryfikuje na ich podstawie, czy dana osoba posiada uprawnienia do wstępu na daną strefę. Uprawnienia dostępowe są oczywiście przydzielane przez administratora – mogą zostać przydzielone manualnie, bądź automatycznie (na przykład po zakupie biletu). Mogą być to uprawnienia wielorazowe, bądź jednorazowe – z tymi drugimi spotkamy się najczęściej w przypadku koncertów i innych wydarzeń kulturalnych czy sportowych.

Gdzie i po co stosuje się system KD

Wspomnieliśmy o wydarzeniach sportowych i kulturalnych – dzięki zastosowaniu takiego systemu, organizator może na bieżąco otrzymywać dane o aktualnej liczbie uczestników imprezy. Każde wejście, bądź wyjście z danej strefy jest rejestrowane przez system. Z tego rodzaju systemami spotkamy się również na lotniskach czy stacjach metra. Technologia ta znajduje szerokie wykorzystanie w budownictwie biurowym – jest szeroko wykorzystywane przez duże korporacje. Dzięki wdrożeniu tej technologii pracodawca może weryfikować godziny pracy pracowników, oraz otrzymywać dokładną i aktualną informację o dostępnych zasobach ludzkich. Z systemami KD równie często spotkamy się w branży hotelowej – w nowych obiektach hotelowych karty magnetyczne wypierają tradycyjne klucze.